Gayrimenkul Satanlar

GAYRİMENKULÜ satarken, gazeteye ilan vermek ya da satılık levhası asıp, alıcılarla tek tek muhatap olmak yorucu ve sorunlu bir olay. Satış olayında, düşük oranlı bir komisyon ödemeyi göze alıp,gayrimenkulü emlakçı kanalıyla satmakta yarar var.

Ancak, emlakçı ile satış öncesi, mutlaka sözleşme yapılmalı. Satılacak gayrimenkulün içinde kiracı varsa, kiracıyı çıkardıktan sonra ve bazı tadilatları yaptıktan sonra evi satmak daha kolay ve avantajlı...

Gayrimenkul satanların, satış öncesi ve sonrası bilmeleri gereken önemli noktalar var. Bunların bilinmesi, satıcıya çok ciddi avantajlar sağlayabilir (Bkz. Şükrü KIZILOT ve Ark.,Gayrimenkul Rehberi, Yaklaşım Yayınları, Ankara 2004).

1- Gayrimenkulün Tapudaki Satış Değeri

Gayrimenkul kaça satılacaksa satılsın, tapuda ‘asgari bir değer' göstermek gerekiyor. Satış sırasında gayrimenkulün, 2013 yılındaki Emlak Vergisine esas değerini, yeniden değerleme oranı(YILLIK AÇIKLANAN DEĞERLEME)   oranında artırmak zorunluluğu var (Harçlar K. Md. 63 ve EVK Md.29).  bu değerin üzerinde gösterilmesinde herhangi bir sakınca yok. Yani 100 milyar lira da gösterilebilir. Ancak ona göre de harç ödenir. 

2- Gayrimenkulün Gerçek Satış Değeri

Gayrimenkulünüzün, gerçek satış değerinin, tapu harcına esas olan değerin altında olması halinde, gerçek alım satım bedelinin, tapu senedinde ayrıca gösterilmesinin, satıcı tarafından talep edilmesi gerekiyor. Bu durumda, tapu harcına esas olan tutar üzerinden harç alınır ancak, tapu senedine de gerçek satış bedeli yazdırılabilir (Maliye Bakanlığı Özelgesi, 24.02.1999 Tarih ve 6604 sayılı. Bkz. Yaklaşım Dergisi, Sayı : 76).

3- Ödenecek Harç 

Gayrimenkul satışında, hem satıcı hem de alıcı tapu harcına esas değer üzerinden, binde 20 oranında harcı ayrı ayrı öderler. Örneğin 60 milyar lira gösterilen ev için alıcı 1200, satıcı da 1200 milyon TL öder.

4- Gayrimenkulünü Satan Şahıslar

a) Miras ya da Bağış


Satılan gayrimenkul, miras ya da bağış şeklinde edinilmişse, ne zaman ve kaç TL.'ye satılırsa satılsın, bir kuruş gelir vergisi ödenmeyecek (GVK Mük. Md. 80/6). 


5- Şirket Gayrimenkulü 

Şirketlerin, aktifinde kayıtlı olan gayrimenkulleri elden çıkarmaları halinde, beyan edecekleri asgari değer, ödeyecekleri harç oranı aynen yukarıda olduğu gibidir. Şirketler, gayrimenkulün satışı nedeniyle fatura düzenlemek ve ayrıca KDV'de tahsil etmek zorundadırlar. Gayrimenkulün satışından doğan kazanç da, vergiye tabidir.

Kurumlar vergisi mükellefi olan şirketler, en az 2 yıldır işletmelerinin aktifinde kayıtlı olan gayrimenkulü sattıklarında, satıştan doğan kazancı sermayelerine eklerlerse; 

a) Gayrimenkul satış kazancı nedeniyle, Kurumlar Vergisi ödemezler (KVK Geçici Md. 28).

b) Tapu harcı ödemezler (KVK Geçici Md. 28.f.9). 

c) Satış işlemi de KDV'ye tabi tutulmaz (KDV Kanunu Geçici Md. 10).


6- Satışın Belediyeye Bildirilmesi

Gayrimenkulünü satanlar, ileride emlak vergisine ve çöp vergisine yönelik bir takiple karşılaşabilirler. Bunu önlemek için, gayrimenkulün satışını yaptıktan hemen sonra, ilgili belediyeye, bir dilekçe ile durumu bildirmelerinde yarar var.

ŞÜKRÜ KIZILOT..

Gayrimenkul Satarken